“SUNGAI PUSU NIGHT RUN” 2018"

“TOWARDS A SUSTAINABLE SCHOOL, CREATION OF TN50 GENERATION”

Tema yang dipilih oleh AJK PIBG SK Sungai Pusu bagi program ini ialah “TOWARDS A SUSTAINABLE
SCHOOL, CREATION OF TN50 GENERATION” adalah bagi melahirkan dan mewujudkan SK Sungai Pusu sebagai sebuah sekolah yang mampan, teguh dan mantap dari sudut modal insan, sumber, prasarana dan kewangan dan seterusnya menyokong hasrat kerajaan untuk melaksanakan program TRANSFORMASI NEGARA 2050 (TN50) bagi membentuk sebuah negara yang teratas di tangga dunia didalam ekonomi, kesejahteraan rakyat dan inovasi

 

 

UNTUK PENYERTAAN DAN PEMBAYARAN SILA PILIH DAN

KLIK PAKEJ DIBAWAH

HADIAH UNTUK DIMENANGI